فعال سازی انتقال تماس داخلی به خط شهری


 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

transfer to co

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال یا غیر فعال  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 606
End  store  Enable/ disable  01....24 

 

امکان شنیدن صدای اتقاق کار از طریق داخلی

شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 18:26

فعال و غیرفعال کردن خطوط شهری

 فعال و غیرفعال کردن خطوط شهری


برای انجام تنظیمات روی خط شهری سانترال، مانند ایجاد دسترسی برای آزاد کردن خط شهری توسط یک داخلی و یا تنظیم داخلی ها برای زنگ خور خطوط شهری اولین گام فعال کردن خطوط پورت های co سانترال برای خطوط شهری دایر می باشد. یعنی اگر خط 8رقمی، 22446068 روی یک co شماره یک می باشد لازم است ابتدا این co فعال شود تا بتوان تنظیماتی را برای داخلی مربوطه انجام داد.

و همچنین در صورتی که روی یک co سانترال خطی فعال وجود ندارد برای جلوگیری از مشکل در گروه تماس خروجی  co مربوطه باید غیرفعال گردد. در این مطلب نحوه فعال و غیرفعال نمودن خطوط شهری روی سانترال KX-TES824 و KX-TEM824 با کد برنامه ریزی 400 آموزش داده میشود.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled


رمز عبور دستگاه سانترال 8به 24 در حالت پیش فرض "1234"می باشد . تنظیمات را به شرح ذیل دنبال نمایید می باشد:

                                   

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 وصل یا قطع بودن  flsh2 انتخاب خط شهری  flsh2 400
(end)   (store)   (connect/ not connet)   (co1..co2/*)    

شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 12:08

مجوز فوروارد داخلی به خط شهری

 فعال و غیرفعال کردن خطوط شهری


 

 

 

برای همه ی ما پیش امده زمان هایی مجبور به ترک محل کار خود باشیم .در زمان ترک میز کار این قابلیت وجود دارد که ما میتوانیم داخلی خود را روی شماره تلفن ثابت و یا همراه دیگری دایورت نماییم این عملیات در سیستم تلفنی فوروارد نام دارد .مدیر سیستم میتواند قابلیت فوروارد تماس روی خط شهری را در اختیار داخلی های مورد نیاز قرار دهد تنظیمات فوروارد داخلی روی خط شهری را میتوانید به شکل زیر انجام داد . 

 

 برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال یا غیر فعال کردن حالت forward برای داخلی ها   flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 607
end   store   Enable /Disable  

extension jack no 

01...24

   
شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 11:54

تنظیمات نام برای داخلی ها

انتخاب نام برای خط داخلی 

با انجام این تنظیات شما میتوانید نام دلخواه خود را برای هر داخلی انتخاب کنید که در صورت تماس با داخلی دیگر نام مورد نظر در صفحه نمایشگر گوشی تلفن دیگر نمایان شود .


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب نام برای داخلی  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 604
end    store    extension name    extension lack no    

شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 11:48

تنظیمات گروه بندی داخلی

تنظیمات گروه بندی داخلی

با انجام تنظیمات زیر شما میتوانید  داخلی های خود را درون  گروه های جداگانه  قرار دهید .به طور مثال داخلی های 1 تا 5 را درون گروه 1 قرار دهید . از کارایی های انجام این تنظیمات می توان به محدود کردن تماس های  داخلی برای  گروه ها اشاره کرد  .

 

 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب گروه  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 600
end    store    extension group no    extension jack no     
شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 11:44

حذف پیام های DISA تلفن گویا

حذف پیام های DISA تلفن گویا

 نحوه ی حذف پیام های تلفن گویا از طریق کد 599 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد.


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 برای حذف پیام های DISA تلفن گویا NEXT را بزنید  flsh2 599
End  Store 

 

 تنظیمات شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا


 

شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا به این صورت می باشد که تماس گیرنده بعد از شنیدن پیغام صوتی ضبط شده  یکی از شماره های مربوط را وارد میکند و وارد مرحله جدیدی از پیغام صوتی میشود با وارد کردن شماره جدید به داخلی مربوطه متصل میشود .تنظیمات مربوط به شماره گیری دومرحله ای در تلفن گویا از طریق کدهای 540 تا 549 در برنامه ریزی تلفنی صورت میگیرد .  

 

 


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب داخلی مورد نظر یا گروه داخلی  flsh2 اختصاص شماره  برای وصل شدن به داخلی مورد نظر  flsh2 اختصاص شماره برای وارد شدن به بخش جدید  flsh2 540-549
End    Store   

 extension jack no or 

extension group no

  0..9   0..9    

تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی


 

 تنظیمات تلفن گویا  این امکان را به شما میدهد که در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر , شما را در یکی از حالت های call waiting ,disa قرار می دهد  یا به طور کلی تماس شما را قطع کند . حالت call waiting این امکان را به شما میدهد که منتظر پاسخ گویی بمانید و تماس شما قطع نمیشود و حالت disa تماس شما را به خط شهری دیگر انتقال میدهد . تنظیمات فعال سازی تلفن گویا در زمان مشغول بودن داخلی از طریق کد 506 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد .

 

 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 تماس شما را قطع کند یا شما را در حالت انتظار قرار دهد  flsh2 506
 End  Store  call waiting / Disconnect

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتقال شما روی خط شهری دیگر  flsh2 حالت DISA  flsh2 506
 End   Store   (1...8)

مدت زمان اتنظار برای وارد کردن شماره 


 

 

تنظیم مدت زمانی که تماس گیرنده بعد از پخش پیغام صوتی وقت دارد تا عددی را برای وصل شدن به داخلی های دیگر یا شنیدن  پیغام صوتی دیگر وارد کند از طریق  کد 505 امکان پذیر می باشد در صورت وارد نکردن شماره در زمان تنظیم شده تماس شما قطع میشود. این تنظیم باعث میشود که ازطولانی شدن زمان شماره گیری و اشغال شدن بی مورد خطوط  جلوگیری شود . 

 

 


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 تنظیم مدت زمان انتظار برای وارد کردن شماره بعد از پخش پیغام در تلفن گویا flsh2 505
End   Store         

اختصاص فکس به شماره های تلفن گویا


 

برای هر یک از داخلی های 1تا 24 میتوانید به طور مجزا امکان بهرمندی از fax  را برقرار سازید .

 

 


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب پورت دستگاه برای فعال سازی فکس یا غیر فعال کردن آن flsh2 503
End   Store   01...24/disable     

تنظیمات تلفن گویا (دیزا) برای فعال نمودن یا غیر فعال کردن شماره گیری داخلی ها در سیستم گویا و تعریف مقاصد اعداد تعریف شده در تلفن گویا را در این بخش آموزش داده می شود. بعد از انجام این تنظیمات در زمان تماس مشتری ابتدا OGM یا همان دای ضبط شده پخش شده و تماس گیرنده در این حین می تواند با مقاصدی که شما تعریف کرده اید یا داخلی های سیستم تلفنی ارتباط برقرار نماید.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


اعمال مجوز برای شماره گیری داخلی ها به تماس گیرنده

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال سازی یا غیر فعال کردن شماره گیری در تلفن گویا  flsh2 500
End  store  enabale/disable 

   


تعریف مقاصد بخش های مختلف معرفی شده در سیستم گویا

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب حالت پورت دستگاه یا شماره گروه و وارد نمودن شماره جک یا گروه مورد نظر flsh2 انتخاب شماره برای اتصال به داخلی ها  flsh2 501
end  store  0..9

 

شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 09:58

تنظیمات زنگ خور خطوط شهری

تنظیمات زنگ خور خطوط شهری


 

 

 

 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


 

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال یا غیر فعال کردن  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 انتخای خط شهری  flsh2 408
End Store  Enable /Disable  jack1..jack24  co1...co8 برای حالت روز


 

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال یا غیر فعال کردن  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 انتخای خط شهری  flsh2 409
End Store  Enable /Disable  jack1..jack24  co1...co8 برای حالت شب 


 

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 فعال یا غیر فعال کردن  flsh2 انتخاب پورت دستگاه  flsh2 انتخای خط شهری  flsh2 410
End Store  Enable /Disable  jack1..jack24  co1...co8 برای حالت ناهار 
شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 09:53

گروه بندی خط شهری

گروه بندی خط شهری


 

 

 

 

 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

 

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 انتخاب شماره گروه از 1 تا 8  flsh2 انتخاب خط شهری  flsh2 404
end    store   

co line group no.

(1...8)

  co1..co2     
شنبه, 04 مهر 1394 ساعت 09:46

تنظیمات سرعت pulse

تنظیمات سرعت pulse


 

 

 

 

 

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

Untitled

 

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان  flsh2 ذخیره  flsh2 تغییر سرعت پالس از 10 pps تا 20 pps  flsh2 انتخاب خط شهری  flsh2 402
end   store   

low speed :10 pps

high speed :20pps

  co1..co2    
صفحه1 از2

درباره ما

کیمیا ارتباط هوشمند با هدف بومی سازی راهکارهای نوین ارتباطی و مخابراتی جهت افزایش کیفیت ارتباطات سازمان ها و مراکز اقتصادی با پشتوانه یک دهه فعالیت های مخابراتی و ارتباطی در سال 1393 پا به عرصه کسب و کار نهاد.

تماس با ما

آدرس : تهران، اقدسیه،  بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی سیتی، پلاک 22 (مجتمع میلاد)، ورودی 1، واحد 16

تلفن : 22446068 -021 خط ویژه

09022446068 و 22451821

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

22451821
بالا